Dagordning kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i maj är inställt.

En dagordning, agenda eller föredragningslista är ett mötesschema och den lista som presenterar de ärenden som är tänkta att behandlas vid sammanträdet.

Sekreterare

Karin Höglund
0651-181 12
karin.hoglund@ljusdal.se