Vad gör andra organisationer under "En vecka fri från våld"?

Nationellt leds initiativet ”En vecka fri från våld” av riksorganisationerna Unizon och MÄN med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Syftet med initiativet är att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som våld i nära relationer utgör och hur vi tillsammans kan sprida kunskap om att våld går att förebygga.

  • Internationella mansdagen den 19 november och internationella dagen mot våld mot kvinnor den 25 november driver MÄN kampanjerna En vecka fri från våld och #allamän.
  • Föreläsningar som Unizons jourer arrangerar och medverkar på.
  • Makt, våld och prevention Under "En vecka fri från våld" bjuder MÄN och Unizon, tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten, in till sin årliga konferens om våldsprevention. Initiativet stöds av SKR, Jämställdhetsmyndigheten och länsstyrelserna.