En vecka fri från våld - en del i det förebyggande arbetet mot våld

Under vecka 47 deltar Ljusdals kommun i det nationella initiativet ”En vecka fri från våld”. Veckan syftar till att sprida kunskap kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt öka kunskap och medvetenhet om våld. Budskapet är att våld går att förebygga.

För Ljusdals kommun utgör kampanjveckan en del i ett långsiktigt förebyggande arbete mot våld med visionen ”En kommun fri från våld”.

Vad händer under ”En vecka fri från våld 2021”

  • Utställningen ”Gömda” visas på entréplanet i kommunhuset. Utställningen visar gråfärgade skor som symboliserar den grå värld med isolering, rädsla och fattigdom som gömda kvinnor och barn kan leva i. Skorna är placerade på ställen som beskriver flykten från en våldsam relation. Med bilder från kyrkan, bostadsbolaget, individ- och familjeomsorgen, polisen och slutligen järnvägsstationen illustrerades de olika steg som kan förekomma innan en kvinna lyckas bryta sig loss.
  • Högläsning ur Bianca Kronlöfs bok ”Brev till mannen” klockan 12.00 -13.00 onsdag, torsdag och fredag vid entréplan i kommunhuset.
  • Biblioteket uppmärksammar veckan genom att skylta med litteratur på temat.
  • På skolor diskuteras vad våld är och hur våld kan se ut. Vad lindrigt våld är och vad våldspyramiden är. Vill du veta mer om vad våld är? Läs här
  • Veckan uppmärksammas på kommunens sociala medier.
  • Affischering runt om i kommunens verksamheter och i offentliga lokaler. Där uppmärksammas vikten av att våga berätta om man är utsatt för våld och att söka hjälp. Hur viktigt det är att våga fråga när man misstänker att någon är utsatt för våld och att välja att sluta använda våld, samt kontaktuppgifter vart man kan vända sig.