En vecka fri från våld - en del i det förebyggande arbetet mot våld

Den 21-25 november pågår ”En vecka fri från våld”. Det är en kampanj som pågår i hela landet och Ljusdals kommun kommer delta genom att arrangera olika evenemang och föreläsningar. Flera verksamheter är involverade i arbetet med att göra kommunen fri från våld.

En vecka fri från våld är en återkommande vecka och ett initiativ skapat av riksförbundet Unizon och organisationen MÄN. En vecka fri från våld riktar ljuset på det förebyggande arbetet gällande mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Veckan uppmärksammar även den internationella dagen för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor som infaller den 25 november. En dag som är instiftad av FN:s generalförsamling år 1999 och kallas “Orange day”. För att uppmärksamma dagen världen över lyser kända byggnader upp i orange, människor bär något orange och engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våldet.

För Ljusdals kommun utgör kampanjveckan en del i ett långsiktigt förebyggande arbete mot våld med visionen ”En kommun fri från våld”.

Följande händer i kommunen under veckan:

För allmänheten

 • Kommunen flaggar orange i alla kommundelar.
 • Byggnader lyses upp i orange.
 • Biblioteket skyltar på temat.
 • Kvinnojouren ställer ut i kommunhuset.

 • Prevention - makt, ledarskap och ansvar.
  En digital konferens hålls fredag 25 november Ljusdalssalen.

  Årets konferens lägger fokus på hur ledning och chefsstöd kan möjliggöra
  långsiktighet i det förebyggande arbetet.
  Under förmiddagen lyfts kunskap och
  erfarenheter kring hur ledning och beslutsfattare via sitt ledarskap bidrar till att
  eldsjälar och anställda ges förutsättningar för att genomföra sitt förebyggande
  arbete på bästa möjliga sätt. Under eftermiddagen kommer fokus att ligga på konkreta exempel från kommuner som arbetar långsiktigt och brett i sitt förebyggande arbete. Konferensen avslutas med en föreläsning av Jackson Katz Ph.D som är internationellt känd för sitt banbrytande arbete och aktivism i frågor om kön, ras och våld.

  Det går även att
  anmäla sig och ta del av den hemifrån (anmälan görs senast 18 november)

  https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-oss/kalender/kalenderhandelser---vasterbotten/2022-11-25-prevention---makt-ledarskap-och-ansvar.html

Inom förskolan

 • Arbetar med “Stopp min kropp” och boken “Okej med dig”.

Inom grundskolan

 • Årskurs 9 deltar i digitalt seminarium om våld i ungas parrelationer.
 • Uppdaterat material sprids som visar vart man kan söka hjälp om man är utsatt eller utsätter någon för våld.
 • På kommunens högstadieskolor har arbetet med Machofabriken påbörjats.

På gymnasiet

 • Informerar om veckan på slottegymnasiets sociala medier.
 • Skyltning på skolans bibliotek.

 • Alla elever får ta del av filmen "Bränn alla mina brev" på Ljusdals bio, vilket Kulturskolan bekostar.
 • På Slottegymnasiet ska arbetet med Machofabriken påbörjas

På fritidsgårdarna

 • Skolkuratorer och socialtjänstens ungdomsgrupp besöker fritidsgårdarna med föredrag och dialog med ungdomarna om våld.

Inom äldreomsorg och socialtjänst

 • Informerar med material gällande bland annat våldspyramiden samt kontaktuppgifter om man är utsatt eller utsätter någon för våld, i gemensamma utrymmen.

 • Arbetet med rutiner för upptäckt av våldsutsatta och våldsutövare pågår hela tiden.

 • Inom vuxenenheten finns olika behandlingar och dessa fokuserar extra på utsatthet för våld och att utövande av våld ska upphöra.

Vad kan du göra?