Alla aktuella händelser - Jämställdhet

  • JämLjus - Jämställdhetsintegrering i Ljusdals kommun

    Jämställdhetsintegrering i Ljusdals kommun har pågått många år inom utbildningsförvaltningen. Under 2018 har arbetet påbörjats med att jämställdhetsintegrera hela den kommunala organisationen. Beslut om detta är taget i kommunfullmäktige, arbetet kallas JämLjus. Ljusdals kommuns ledningsgrupp (LKL) är styrgrupp.

  • Nya mål och ny myndighet stärker jämställdheten

    Nu får Sveriges jämställdhetspolitik en ny inriktning. Styrningen ska bli mer strategisk och långsiktig, med mer fokus på hälsa och utbildning. Dessutom kommer en tioårig, nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.