Uppföljning

Kommunen följer upp alla sina avtalsleverantörer med jämna mellanrum. Hur omfattande uppföljningen är beror på avtalets betydelse för verksamheten och vilka risker som eventuella felleveranser eller andra avvikelser innebär.

Grundläggande kontroller

En leverantör som driver ett särskilt boende i kommunen kommer att följas upp oftare och mer proaktivt än en leverantör som säljer blommor. Vissa grundläggande kontroller görs dock alltid, både inför avtalstecknande och löpande under avtalstiden.

Dessa är:

 • Kontroll av om leverantören är dömd för brott i yrkesutövningen.
 • Kontroll av leverantörens ekonomiska status, kreditvärdighet.
 • Kontroll av att leverantören sköter inbetalning av skatter och avgifter.

Om väsentliga brister uppmärksammas vid dessa kontroller kan det leda till att kommunen säger upp avtalet med leverantören.

Detta utförs utöver grundkontrollerna

Vilka kontroller som utförs utöver grundkontrollerna varierar som sagt från avtal till avtal.

Några exempel kan vara:

 • Kontroll av kvalitets- och miljöledningssystem.
 • Granskning av fakturor.
 • Löpande uppföljning av volymförändringar.
 • Löpande uppföljning av indikatorer och nyckeltal.
 • Anmälda och oanmälda verksamhetsbesök hos leverantören.
 • Kontroll så att levererade produkter eller tjänster uppfyller den kvalitet som utlovats.

Avvikelser kan ge konsekvenser

Vilka konsekvenser olika avvikelser får för leverantörerna varierar också från avtal till avtal samt hur allvarlig avvikelsen är.

De sanktioner som brukar användas är:

 • Skriftligt påpekande
 • Innehållen betalning
 • Prisavdrag
 • Vite
 • Uppsägning av avtal
 • Hävning av avtal