Dricksvatten

Om du har kommunalt dricksvatten och vill veta vilken kvalitet vattnet har, kan du få information av Ljusdal Vatten. Vattenprover tas kontinuerligt enligt ett kontrollprogram.

Provreslutaten rapporteras till kommunens miljöenhet som har tillsyn över dricksvattenproduktionen. Upplever du problem med vattnet kan du vända dig till Ljusdal Vatten eller miljöenheten.

Eget dricksvatten

Livsmedelsverket rekommenderar att dricksvattenkvaliteten kontrolleras minst var tredje år genom en analys.  Om du som privatperson vill analysera ditt dricksvatten kan du få information och råd av miljöenheten, men du behöver själv beställa provtagningsmateriel från ett laboratorium. På internet finns en mängd laboratorier som analyserar dricksvatten. Hos Swedac kan du hitta en lista över ackrediterade laboratorier.

Livsmedelsverksamhet eller större vattenförening

Har du livsmedelsverksamhet med eget vatten? Eller är ni en större vattenförening? Under avsnittet om Livsmedel hittar du information om vad som gäller kring registrering av egen vattenanläggning. Tryck på följande länk för att komma vidare: Eget vatten vid livsmedelsverksamhet eller större vattenförening.

Borra/gräva för eget vatten

Du behöver inget tillstånd från kommunen för att borra eller gräva en brunn för eget vatten. Däremot kan det krävas tillstånd för vattenverksamhet från Länsstyrelsen. Mer om detta hittar på Länsstyrelsens hemsida.

I rutan 'Mer information om dricksvatten' på den här sidan finns länkar till sidor om såväl brunnar som vatten och vattenanalyser. Hos SGU (Sveriges geologiska undersökning) finns en databas över befintliga vattenbrunnar samt råd om hur du sköter en brunn. Man tar även upp problem som kan uppstå med eget vatten samt hur du undviker dessa.

 

Miljöenheten

(enskilt dricksvatten)
0651-180 00
miljo@ljusdal.se

Ljusdal vatten

(kommunalt vatten)
0651-760 750
info@ljusdalenergi.se