Dricksvatten

Om du har kommunalt dricksvatten och vill veta vilken kvalitet vattnet har, kan du få information av Ljusdal Vatten. Vattenprover tas kontinuerligt enligt ett kontrollprogram.

Provreslutaten  rapporteras till kommunens miljöenhet som har tillsyn över dricksvattenproduktionen. Upplever du problem med vattnet kan du vända dig till Ljusdal Vatten eller miljöenheten.

Eget dricksvatten

Livsmedelsverket rekommenderar att dricksvattenkvaliteten kontrolleras minst var tredje år genom en analys.  Om du som privatperson vill analysera ditt dricksvatten, kan du få information och råd av miljöenheten. På internet kan du hitta en mängd laboratorier som analyserar dricksvattenprover.

Miljöenheten

(enskilt dricksvatten)
0651-180 00
miljo@ljusdal.se

Ljusdal vatten

(kommunalt vatten)
0651-760 750
info@ljusdalenergi.se