Dricksvatten

Om du har kommunalt dricksvatten och vill veta vilken kvalitet vattnet har, kan du få information av Ljusdal Vatten. Vattenprover tas kontinuerligt enligt ett kontrollprogram.

Provreslutaten  rapporteras till kommunens miljöenhet som har tillsyn över dricksvattenproduktionen. Upplever du problem med vattnet kan du vända dig till Ljusdal Vatten eller miljöenheten.

Eget dricksvatten

Socialstyrelsen rekommenderar att dricksvattenkvaliteten kontrolleras minst var tredje år genom en analys.  Om du som privatperson vill analysera ditt dricksvatten, kan du få information och råd av miljöenheten.

Dricksvattenprov

Ljusdals kommun anlitar Eurofins för analys av dricksvattenprover. Om du som privatperson vill anlita Eurofins kan du få du kommunens rabatt på vattenprov. Ange kampanjkoden LjusdalBrunn16 direkt på deras startsida. Du hittar länken under 'Mer information om dricksvattenprov' här på sidan.

Har du egen brunn eller vattentäkt i ett område som är påverkat av skogsbrand? Då rekommenderar Livsmedelsverket att du som är fastighetsägare kontrollerar ditt dricksvatten genom att ta vattenprov efter skogsbrand. Välkommen att använda kampanjkoden hos Eurofins ovan.

På internet kan du hitta en mängd andra laboratorier som analyserar dricksvattenprover.

Miljöenheten

(enskilt dricksvatten)
0651-180 00
miljo@ljusdal.se

Ljusdal vatten

(kommunalt vatten)
0651-760 750
info@ljusdalenergi.se