Alternativa drivmedel

De alternativa drivmedel som idag säljs på den svenska marknaden är biogas, etanol, HVO (Biodiesel), el och RME (rapsolja). Det finns även flera olika blandbränslen där förnybara drivmedel blandas in i dieselolja eller bensin. Blandningarna innehåller oftast några procent förnybart bränsle för att alla fordon ska kunna köra på dem utan att behöva byggas om.

Biogas

Naturgas och biogas är kemiskt sett samma ämne, metan. Den stora skillnaden är att biogasen har ett kort kretslopp baserat på organiskt avfall, medan naturgasen har ett fossilt ursprung och därmed tillför koldioxid till atmosfären, vilket leder till ökad växthuseffekt. Naturgasen härrör från Nordsjön medan biogasen utvinns vid rötning av reningsverksslam, slaktrester eller annat organiskt avfall. Biogas är ett av de renaste drivmedlen för fordon.

Matavfallet som samlas in i Ljusdals kommun går till Ekogasanläggning i Forsbacka och blir biogas.

Etanol

Etanol är en mångsidig alkohol och fungerar bra som biodrivmedel i både tunga och lätta fordon som anpassats för etanoldrift. Etanolanvändning minskar de koldioxidutsläpp som bidrar till växthuseffekten och ger renare avgaser, särskilt jämfört med dieselmotorer.

Sverige blandas 15 procent bensin i etanolen för att underlätta kallstarter, så kallad E85-bensin. Fem procent blandas även i 95-procentig bensin. Tunga fordon med ombyggda dieselmotorer körs på ren etanol med en tillsats av tändförbättrare.

Etanol som går till drivmedel i svenska fordon produceras för närvarande från fyra typer av råvaror: svensk skogsråvara, svenskt vete, sydeuropeiskt vin samt brasilianskt sockerrrör. Den brasilianska tillverkningen dominerar världsmarknaden och en allt större del av etanolanvändningen i Sverige kommer därifrån.

Biodiesel – HVO

HVO är en förnybar diesel som är mycket lik fossil diesel vilket gör att den kan användas i de flesta dieselfordon. Det krävs dock att fordonstillverkarna godkänner att HVO kan tankas i fordonet för att tillverkarens garantier ska gälla. HVO kan även låginblandas i fossil diesel för att sänka klimatpåverkan för fordon som inte är godkända för 100 procent HVO.

El

El används som drivmedel i batteridrivna bilar och ger inga avgaser. Elmotorn utnyttjar dessutom motorn bättre än en bensinmotor. Det vanliga blybatteriet innehåller lite energi och därför drivs många av dagens elfordon istället med nickel-kadmiumbatterier. Men det är inget alternativ på längre sikt eftersom kadmium är farligt för miljön. Både tekniskt och miljömässigt sett är ett batteri med nickel-metallhydrid bättre, men det kostar fortfarande mycket. Litiumbatterier är en annan stark kandidat inför framtiden.

Rapsolja - RME

Rapsmetylester är tillverkat av rapsolja och klimatmässigt är RME överlägset bensin och diesel. Samtidigt ger den en aning högre utsläpp av kväveoxider i jämförelse med diesel och rapsodlingen kräver dessutom stora insatser av energi, konstgödning och bekämpningsmedel.

Relaterade sidor

Närmaste tankställe
På www.miljofordon.se kan du leta efter närmaste tankstation för alternativa drivmedel.

Vilka miljöbilar finns?
Mer information om miljöbilar och listor över vilka miljöbilar som finns hittar du på:


Laddstationer i Sverige