Korskrogen

Korskrogen ligger fem kilometer väster om Färila och 21 kilometer väster om Ljusdal. Korskrogens förskola inspireras av Reggio Emilia-pedagogik och har en avdelning för barn mellan 1 och 5 år. Korskrogens IK bildades 1931 och tränar och spelar match på Korskrogens IP om somrarna.