Välkommen till Ljusdals Kommuns officiella webbplats

Hitta snabbt

Populära e-tjänster

 • I enlighet med testamentet skall stipendier delas ut till ungdomar från Ljusdals kommun för heltidsstudier på högskole- eller universitetsnivå efter gymnasieskolan.
  26 feb 2020
 • Mål 1 handlar om att avskaffa fattigdom i alla dess former och ge alla människor i Ljusdals kommun, i Sverige och i världen chans till ett värdigt och tryggt liv. Fattigdom handlar inte bara om inkomst. Det handlar exempelvis också om brist på makt, inflytande och säkerhet.
  26 feb 2020
 • Arbetet för att möjliggöra bostadsbyggande på Östernäs går framåt. Saneringen av den förorenade marken inom västra delen av Östernäs, delen närmast gamla stan, ska påbörjas så snart som möjligt och vara slutförd under år 2020.
  26 feb 2020
 • Myndigheten för delaktighet följer årligen upp kommuners och regioners arbete med att integrera ett funktionshinderperspektiv i ledning och styrning. Myndigheten har publicerat resultatet för 2019.
  25 feb 2020
 • Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.
  24 feb 2020
Logotype för Facebook

Ta del av Ljusdals kommuns evenemangskalendrar

Kommunens digitala anslagstavla för justerade protokoll