Välkommen till Ljusdals Kommun

Hitta snabbt

 • Ljusdals kommuns förskolor och skolor behöver klara ekonomi, kvalitets- och lagkrav, ha behöriga och legitimerade lärare med god arbetsmiljö och bra löner. Det kräver stora förändringar när det gäller vilka enheter som det ska satsas på i framtiden. Därför presenteras nu dokumentet Skolstruktur 2024...
  22 aug 2019
 • Myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU) ger nu brunnsägare i hela landet möjligheten att själva registrera sina brunnar i ett nationellt register, Brunnsarkivet.
  21 aug 2019
 • Kommunstyrelsen beslutade 2016 att ta fram en fiskevårdsplan för den del av Voxnans avrinningsområde som är beläget i Ljusdals kommun. Ett förslag till fiskevårdsplan, som du kan ta del av och lämna synpunkter på, finns nu färdigt.
  20 aug 2019
 • Ljusdals kommun minskade sin folkmängd under första halvåret 2019. Men ett positivt flyttnetto gjorde att kommunen fortfarande hade över 19 000 invånare den 30 juni. På församlingsnivå ökar Järvsö mest.
  20 aug 2019
 • Tidigare i somras utsågs Voxnadalen till nytt biosfärområde av FN-organet Unesco och nu invigs området officiellt av landshövding Per Bill på Hälsingegård Ol-Anders i Alfta lördag 7 september.
  20 aug 2019
Logotype för Facebook

Ta del av Ljusdals kommuns evenemangskalendrar

Kommunens digitala anslagstavla för justerade protokoll

Kommunens inflyttarservice