Välkommen till Ljusdals Kommun

Hitta snabbt

 • Som en del i de strukturella förändringar som Ljusdals kommun måste genomföra för att nå en ekonomi i balans lägger utbildningsförvaltningen fram förslag att Hybo skola och fritidshem avvecklas från och med höstterminen 2019.
  14 feb 2019
 • Sverige behöver helikoptrar och flygplan för kunna bekämpa skogsbränder i framtiden. Det menar MSB, som på uppdrag av regeringen redovisat behoven av förstärkt kapacitet inom materiel, personalförsörjning och flygkapacitet. Räddningstjänsterna behöver också bli bättre på samordning.
  14 feb 2019
 • Nu har du som vill bli lärare möjlighet att studera med lön – hela vägen till din grundlärarexamen. Ljusdals kommun samarbetar med Högskolan i Gävle och Mittuniversitet så att du kan ta lärarexamen samtidigt som du arbetar. 
  13 feb 2019
 • Nu har du chansen att nominera duktiga handledare och bra arbetsplatser till Vård- och omsorgscollege Gävleborgs lokala priser 2019.
  13 feb 2019
 • Från den 1 april 2019 ska ni som leverantör till Ljusdals kommun skicka oss en e-faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format.
  13 feb 2019
 • Regeringen beslutade den 7 februari om en förordning för stöden till skogsbruket efter skogsbränderna 2018. Stöden förmedlas av Skogsstyrelsen och går att söka från den 1 mars.
  12 feb 2019
Logotype för Facebook

Ta del av Ljusdals kommuns evenemangskalendrar

Kommunens digitala anslagstavla för justerade protokoll

Kommunens inflyttarservice

För markägare och andra berörda av bränderna.