Välkommen till Ljusdals Kommuns officiella webbplats

Hitta snabbt

Populära e-tjänster

 • Äldreomsorgslyftet stärker kompetensen hos äldreomsorgspersonal

  Äldreomsorgslyftet är en statlig satsning med avsikt att höja kompetensen hos personal inom äldreomsorgen. Tack vare 8,5 miljoner kronor har totalt 52 tillsvidareanställda medarbetare i Ljusdals kommun påbörjat eller slutfört undersköterskeutbildning under 2020 och 2021.

 • Direktsändning av kommun­fullmäktige

  Vi direktsänder kommunfullmäktiges samman­träde måndag 25 oktober via dator, läsplatta, mobil samt radio och kabel-TV, från kl. 18:00.

 • FN-veteraner hyllades med monument

  Nu står minnesmonumentet för FN-veteraner i utlandstjänst på plats vid Kyrksjön i Ljusdal.
  - På det här sättet vill vi hedra alla som har bidragit till en bättre värld, sa Marit Holmstrand (S), kommunstyrelsens ordförande, i sitt invigningstal.


 • Dags att lämna in önskemål om skola till förskoleklass

  Alla barn som har rätt till utbildning, och ska börja förskoleklass kommande hösttermin, tilldelas en plats på en kommunal skola. Som regel den skola som ligger närmast folkbokföringsadressen. Inför tilldelningen kan vårdnadshavare lämna in önskemål om placering vid en viss skola för sitt barn.

 • Kungörelse om granskning av detaljplan: Järvsö Nybo 10:1, 24:1 och 4:2 Mines camping

  Plan- och byggenheten har upprättat förslag till detaljplan för Järvsö Nybo 1:10, 24:1 samt 4:2 Mines camping, efter beslut av samhällsservicenämnden. För att ge tillfälle till granskning av planförslaget innan antagande hålls det tillgängligt under tiden 25 oktober till 22 november 2021.

Information om covid-19

Ta del av Ljusdals kommuns evenemangskalendrar

Kommunens digitala anslagstavla för justerade protokoll