Vård- och omsorgsutbildning

Vill du arbeta med människor som är i behov av vård, omsorg, stöd eller service? Då ska du utbilda dig till undersköterska. Behovet av undersköterskor är alltid stort och chansen till jobb är stor.

Efter avslutad utbildning har du behörighet att arbeta som undersköterska, personlig assistent, skötare inom psykiatrisk vård samt fler yrken inom vård och omsorg. Hos oss kan du välja att läsa alla kurser som ingår i undersköterskeutbildningen eller läsa enstaka kurser.

Ansökan

Ansök till Vård- och omsorgsutbildningen via Utvecklingscentrums studie- och yrkesvägledare.

Vem kan söka?

Du som har betyg i grundläggande sva/sve. För att få diplom behöver du även betyg i Samhälle 1a1 och sva/sve 1.

Hur går ansökan till?

Sökande till undersköterskeutbildningen prioriteras vid antagningen. När du söker vårdutbildningen blir du antagen till termin 1, söker du enstaka kurs blir du antagen i mån av plats.

Vilka kurser ingår i undersköterskeutbildningen vid heltidsstudier?

  • Anatomi och fysiologi 1 och 2
  • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och 2
  • Gerontologi och geriatrik
  • Hälso- och sjukvård 1 och 2
  • Omvårdnad 1 och 2
  • Psykiatri 1 och 2
  • Psykologi 1
  • Social omsorg 1 och 2
  • Vård och omsorgspecialisering
  • Vårdpedagogik och handledning

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Utbildningen innehåller APL, arbetsplatsförlagt lärande. Under praktiken följer du en handledares schema, vilket kan innebära varierande arbetstider och på annan ort än din studieort. Praktik är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Vilken nivå är utbildningen på?

Gymnasienivå.

Kursstart

Varje höst- och vårtermin.

Har du funderingar?

Kontakta studie- och yrkesvägledare på Utvecklingscentrum.

Intresserad av fler utbildningar?

Du vet väl om att vi erbjuder flera utbildningar, du hittar dem här.
Utbilda dig till ett yrke via Utvecklingscentrum.

Utvecklingscentrum

Furugatan 3
827 35 Ljusdal
0651-184 54
uc@ljusdal.se

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Anita Rohde
0651-184 55
anita.rohde@ljusdal.se

Boka vägledningssamtal