Vandringsleder i Ljusdal

Det finns flera lättillgängliga vandringsleder som utgår från Ljusdal:

Vandringsled/Cykelled - Leden utgår från Kajvall, cirka 9 kilometer norr om Ljusdal. Ledens sträckning är Kajvall - Gunnarsbo - Skräkle - Bjart.

Korta leden - En stig från Kolsvedjaberget till gamla vattentornet och före detta hoppbacken.

Ljusnanleden - Ljusnaledens sträcka mellan Ljusdal och Färila är cirka 12 kilometer. Leden går på Ljusnans norra sida och börjar vid motionsspåren i Måga, 2,5 km väster om Ljusdals centrum. Leden följer i direkt närhet till älven Ljusnan förbi Henriksforsen och går sedan genom Ygsbo till Färila. Från Färila fortsätter Ljusnanleden nordost längs Ljusnan och info om detta finns på länken vandringsleder Färila. Parkering finns vid Måga motionsspårs startplats.

Barnleden - Start och mål på Kolsvedjaberget. Barnleden om cirka 2 kilometer och 5,5 kilometer.