Vandringsleder i Färila

Vandringsleder i Färilabygden

I och genom Färilabygden går flera fina vandringsleder som alla ger goda naturupplevelser och rika möjligheter till rekreation, vare sig man går eller springer.

Helgonleden, en pilgrimsled från Uppland mot Nidaros (Trondheim), som från Färila följer Ljusnans södra strand. Rekommenderade startpunkter är Lillbyängarnas badplats eller någon av Flottarstigens entrépunkter. På Färila kyrkogård finns pilgrimskapell med möjlighet att stämpla sitt pilgrimspass, ladda sin mobiltelefon samt fylla vattenflaskan (spola dock ur gammalt vatten en stund).

Flottarstigen sammanfaller med Helgonleden och löper till största delen genom Mellanljusnans naturreservat. Leden går delvis efter en fin trätrottoar. I naturreservatet finns entrépunkter med parkering och information vid Knutnäsudden, Hovrahällarna, Kölströmmen och Lassekrog. På flera ställen finns även vindskydd, rastplatser, eldstäder och torrdass.

Ljusnanleden, går vid Ljusnans norra strand och upp längs Vallåsens rygg. Efter leden finns gott om gapskjul för skydd. Leden är delvis ganska ansträngande. Entrépunkter med parkering finns vid Enå mynne och Kasteln.

Hälsingeleden passerar socknens södvästra delar på väg från Bollnäs mot Los. Leden passerar Risarvsvallen och Lillskog. I Los anknyter leden till Finnmarksleden mot Fågelsjö, en 45 kilometer lång led som passerar genom Hamra nationalpark. Rekommenderade startpunkter är Harsagården, Risarvsvallen, Los eller Fågelsjö.

Vallåsleden är en kortare led som delvis sammanfaller med Ljusnanleden och går över Vallåsens rygg där man får en fin utsikt över bygden. Start och stopp vid Färila hembygdsgård.

Toppleden löper även den över Vallåsens rygg men är något kortare och går genom Valla by. Start och stopp vid Färila hembygdsgård.

Buförrundan är en kort led mellan byarna Valla och Ygsbo. Rekommenderad start- och stoppunkt vid avfarten upp mot Vallåsstugan.

Skolleden går mellan Skålvall och Enskogen och är den väg skolbarnen från Skålvall i äldre tid fick gå till skolan och hem.