Uppdatering av vissa digitala tjänster

Tisdagskvällen den 15 november

Under kvällen den 15:e november sker en uppdatering som kommer påverka Helgebibliotekens hemsida, Biblio och Cineasterna. Under uppdateringen kommer dessa tjänster inte att vara tillgängliga.

Arbetet kommer att utföras någon gång mellan kl. 22:05 och 00:00.