Poesistund - Pär Lagerkvist

Onsdag 7 december klockan 17.00

Välkommen på poesistund!

Personal från biblioteket presenterar bibliotekets poet i december och läser några av hans dikter högt. Därefter närläser vi gemensamt en av Pär Lagerkvists dikter. Läsledaren läser högt i lugn takt och vi stannar upp och samtalar om det som lästs.

Inga förberedelser behövs! Vi bjuder på tilltugg.

Poesistund – Pär Lagerkvist
Ljusdals bibliotek
Onsdag 7 december
Klockan 17.00
Ingen anmälan