Läsglädje för livet

Barnens språkutveckling - ett långtidsprojekt!

Läsfrämjandeprojektet "Läsglädje för livet" har pågått sedan 1993. Projektet är ett samarbete mellan Ljusdals kommun - Bibliotek, Studieförbundet Vuxenskolan och Primärvården i Hälsingland.

Alla nyfödda/nyadopterade barn i Ljusdals kommun får hämta en gåvobok, "De små barnens bok", på valfritt folkbibliotek i kommunen.

Under första levnadsåret bjuder barnbibliotekarien in barn och föräldrar till träff på närmaste biblioteksenhet. Skriftlig inbjudan kommer till de som står på tur att bjudas in. Inbjudningarna grundar sig på kommunens befolknings­register.

Kontakt

Helen Sverin
0651-181 05
helen.sverin@ljusdal.se