Läsglädje för livet

Barnens språkutveckling - ett långtidsprojekt!

Läsfrämjandeprojektet "Läsglädje för livet" har pågått sedan 1993. Projektet är ett samarbete mellan Ljusdals kommun - Bibliotek, Studieförbundet Vuxenskolan och Primärvården i Hälsingland.

Alla nyfödda/nyadopterade barn i Ljusdals kommun får hämta en gåvobok på valfritt folkbibliotek i kommunen.

Kontakt

Helen Sverin
0651-181 05
helen.sverin@ljusdal.se