Självkänsla

Självkänsla handlar om de tankar man har om sig själv och den man är. Den har ingenting att göra med om man är bra eller dålig på att göra olika saker, den handlar om att känna att man är värd något bara genom att vara. Känslan av att man duger går att träna upp. Ens självkänsla betyder mycket för hur man lever sitt liv och hur man mår. En bra självkänsla gör att man gör sånt som är bra för en, att man törs göra saker man vill, vågar knyta nya kontakter och kan säga både ja och nej till saker.

Om man har problem med sin självkänsla kan det tvärtom leda till att man avstår ifrån att göra sånt man egentligen skulle vilja. I stället kanske man gör saker man egentligen inte vill, eller gör saker mer för andras skull än för sin egen.

Svag självkänsla
När självkänslan är svag kan det märkas genom att man:

  • känner sig dålig, att man inte tycker att man är värd något
  • gör saker som inte är bra för en
  • undviker att umgås med andra
  • undviker att prova nya saker
  • försöker vara andra till lags i vänskaps- och kärleksrelationer
  • inte tar plats och tar för sig i olika situationer
  • ofta är svartsjuk eller avundsjuk på andra
  • blir jätteledsen om man misslyckas med något man gör

Dålig självkänsla kan också visa sig genom att en person slåss, mobbar eller är elak mot andra. Det kan också vara så att man försöker dölja dålig självkänsla genom att försöka vara superduktig och bäst på allt, eller att man skryter om sig själv.

Det finns ett starkt samband mellan stress, höga prestationskrav och låg självkänsla. Det innebär att du lätt fastnar i negativa tankemönster.

Veta mer

Länkar till hemsidor med mera information.

Hitta hjälp

Hit kan du vända dig.

(sorterade i bokstavsordning)

0651-180 00 (växel)

Länksida (1177.se)

0651-171 65

(13-23 år)