Rättigheter för barn

Det finnas lagar som bestämmer hur det ska vara när man är barn. Till exempel har alla barn rätt att gå i skolan. Vuxna får inte slå barn i Sverige och barn har rätt att känna sig säker och trygg där barnet bor.

De här lagarna är till för barnen.

Här kan du läsa mer om vad Bris är och vad vi jobbar med.

För barn med särskilt boende (www.ivo.se)

Samhället har ett särskilt ansvar för barn som inte bor med sina föräldrar utan i ett familjehem, ett hem för vård eller boende (HVB) eller ett ungdomshem.

Rättigheter i familjen

Barnombudsmannen har tagit fram tre filmer om barnets rättigheter i familjen

Barnens
ombudsman

Barnombuds­mannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressenn.

UMO

UMO är ungdoms­mottagning på nätet för unga mellan 13 och 25 år. På sajten finns information om sex, hälsa och relationer och möjlighet att ställa anonyma frågor till personal som jobbar på ungdoms­mottagningar. Det finns även bra tips på vad du kan göra om du mår dåligt.