Kontakta oss - Individ- och familjeomsorg

Akut/mottagnings­nummer

Barn och unga

0651-34 00 73

Vuxen och beroende

073-064 43 18

Försörjningsstöd

0651-180 00 (växel)

Socialjour helger och kvällar

026-10 02 25

Biträdande förvaltningschef och operativt ansvarig för individ- och familjeomsorg

(Arbetar deltid och är ledig varje måndag och fredagseftermiddag.)

Marita Wikström

0651-180 69

marita.wikstrom@ljusdal.se

Vik. enhetschef barn- och mottagningsenheten

Madelene Skyttner (ärenden och handläggning)
0651-188 84
madelene.skyttner@ljusdal.se

Christofer Harmsund (personal, arbetsmiljö och budget)
0651-182 52
christofer.harmsund@ljusdal.se

Enhetschef familjehem, ungdom och ensamkommande flyktingbarn

Marie Larsson

0651-188 51

marie.k.larsson@ljusdal.se

Enhetschef stödboende

Lotta Eklund

070-191 79 32

lotta.eklund@ljusdal.se
integration18plus@ljusdal.se

Enhetschef familjerätt och familjeteamet

Lotta Eklund

0651-76 13 43

lotta.eklund@ljusdal.se

Enhetschef försörjningsstöd, budget- och skuldrådgivning samt alkoholhandläggning

Lennart Diamant

0651-180 97

lennart.diamant@ljusdal.se

Enhetschef vuxenenheten och beroendemottagning

Sara Eriksson

070-242 80 82

sara.eriksson@ljusdal.se

Barn- och familjeenheten

0651-180 00 (växel)

Budget- och skuldrådgivare

Frida Norén

0651-180 87

budgetochskuld@ljusdal.se

Barnmorske­mottagningen MVC

0650-926 58

Barnavårds­central BVC

0651-171 23

Telefontid: måndag-fredag,
08.00 - 10.00

Barn- och familjehälsan

0650-926 64

Telefontid: måndag-fredag,
08.30 - 09.30

Familje­rådgivningen

Familjeteamet

0651-180 00 (växel)

Ungdomsmottagningen

För tidsbeställning:
0651-171 65

Verksamhetsutvecklare Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Vakant

(0651-182 32) 0651-180 00 (växel)