Kontakta oss - Individ- och familjeomsorg

Mottagnings­nummer

Barn och unga

0651-34 00 73

Vuxen och beroende

073-064 43 18

Försörjningsstöd

0651-76 14 70
Telefontid: måndag, tisdag, torsdag, fredag, 10.00-11.30

Socialjour helger och kvällar

026-10 02 25

Biträdande förvaltningschef och operativt ansvarig för individ- och familjeomsorg

0651-180 00 (växel)

Barn- och familjeenheten

0651-180 00 (växel)

Familje­rådgivning

Familjeteamet

0651-76 13 91
070-306 38 76
familjeteamet@ljusdal.se

Budget- och skuldrådgivare

0651-180 87

budgetochskuld@ljusdal.se

Stödboende ungdom

0651-185 17

ifo_stodboendet@ljusdal.se

Barnmorske­mottagning MVC

0650-926 58

Barnavårds­central BVC

0651-171 23

Telefontid: måndag-fredag 08.00-10.00

Barn- och familjehälsan

0650-926 64

Telefontid: måndag-fredag 08.30-09.30

Ungdomsmottagningen

0651-171 65