Kontakta oss - Strategisk och hållbar utveckling

Tf. enhetschef

Jenny Norberg

070-200 64 60

jenny.norberg@ljusdal.se

Förvaltnings­chef

Kommunstyrelseförvaltning

Bitr. kommunchef

Mikael Björk

0651-180 00

mikael.bjork@ljusdal.se