Hybo

Lekplats i Hybo

I Hybos parkområde finns, förutom den stora gräsytan med bollplan, en kulle med rutschbana, sandyta med gungor, klätterställning och karusell. En upprustning gjordes under 2017-2018, då även sofforna kring platsen byttes ut.

Kontakta oss

Anders Berg
0651-183 47
anders.berg@ljusdal.se