Holmsveden

 Lediga tomter är de som är rödmarkerade.

När det gäller anslutningsavgift kommunalt VA, se Ljusdal Energis hemsida.

Kontakta oss

Markhandläggare

Catarina Wikström

0651-183 31

catarina.wikstrom@ljusdal.se


Markhandläggare

Per Nyström

0651-183 52

per.nystrom@ljusdal.se

Anmäl intresse för tomt:
ledigatomter@ljusdal.se

Övrig information