Varmt tack för gott samarbete med hyllningskonserten

Det lyckade samarbetet mellan Kårböle byalag, projektledare Per Persson, projektgruppen och samordningskansliet (Länsstyrelsen Gävleborg och Ljusdals kommun) resulterade i en succéartad hyllningskonsert, en solig folkfest med cirka 5 000 besökare.

Ljusdals kommun vill framföra ett varmt och uppriktigt tack för samarbetet med den storartade hyllningskonserten i Kårböle den 2 september. Omtanke och gemenskap kan beskriva arbetet tillsammans med många frivilliga som har ställt upp på ett fantastiskt sätt och jobbat med allt från att bygga konsertområdet till att ordna parkeringsplatser, toaletter och sopsortering.

Hyllningskonserten var till för att tacka alla som på något sätt har arbetat med skogsbränderna men också för att visa respekt till de som förlorat egendom.