Sverige stärker förmågan att bekämpa bränder

Sverige behöver helikoptrar och flygplan för kunna bekämpa skogsbränder i framtiden. Det menar MSB, som på uppdrag av regeringen redovisat behoven av förstärkt kapacitet inom materiel, personalförsörjning och flygkapacitet. Räddningstjänsterna behöver också bli bättre på samordning.

- Sedan september i fjol har vi pratat om hur vi behöver förstärka utrustning med vattenpumpar, slangar, terrängfordon, mobila Rakelstationer och förbättra ledningsförmågan. Det förslag vi lämnat till regeringen är en kraftfull ambitionshöjning med fokus på utbildning och utbildningsplatser. Och en färdväg framåt för att skaffa oss kompetens och förmåga att vattenbomba, säger Dan Eliasson som är generaldirektör på MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

MSB upphandlar flygresurser

Myndigheten har redan startat en upphandling för att skaffa helikopterkapacitet till sommaren 2019. Det handlar om att bygga upp förmågan att vattenbomba, i olika steg, inom Sverige och EU.

Flygresurser från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) blir nationella förstärkningsresurser, som kommunernas räddningstjänster kan använda kostnadsfritt. Det är för att räddningstjänsten storlek eller ekonomiska muskler aldrig ska vara avgörande för att kalla in förstärkningsresurser i ett tidigt skede.

Fler utbildningsplatser

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har dessutom tagit höjd för att inom några år utöka antalet utbildningsplatser. Platserna inom grund- och vidareutbildning för kommunal räddningstjänst räcker inte till. Även utbildning inom ledning av räddningstjänst behöver utvecklas.

Skogsbrandsbekämpning saknas i dag i grundutbildningen och MSB föreslår en påbyggnadsutbildning. Likaså föreslås ett nationellt utbildningsstöd för att utbilda frivilliga brandmän, skogsbrandvärn och andra frivilliga för skogsbrandsbekämpning.

Helt i linje med skogsbrandutredningen

- MSB:s förslag ligger helt i linje med den analys som regeringens skogsbrandutredning presenterade härom veckan. Det är mycket positivt att MSB säkrar flygresurser på nationell nivå, och att man vill stärka räddningstjänsternas förmåga genom bättre utbildningar. Vi behöver utveckla Sveriges krishanteringsförmåga på alla nivåer, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, säger Josefin jarlheden, som är säkerhetschef i Ljusdals kommun.

Under vintern och våren presenteras flera utredningar och utvärderingar av skogsbränderna i Sverige 2018.