Skogsstyrelsen om stöd och omfattning av bränder

Skogsstyrelsen föreslår att statligt stöd efter sommarens bränder riktas till skogsägare i Dalarna, Gävleborg och Jämtland. Enbart de tre stora bränderna i Ljusdals kommun motsvarar 40 % av brandytan i hela landet.

– Sommarens bränder satte stor press på skogssektorn och innebar personliga tragedier. Det stöd vi föreslår kan ha en lindrande effekt och stimulera till att få ut virket ur skogen snabbt, innan en massförökning av skadeinsekter, sade Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist på en presskonferens i utkanten av brandområdet vid Abborrtjärn utanför Laforsen.

Skogsstyrelsen har flugit över branddrabbade områden för att bättre bedöma ytorna. De tre största bränderna i Ljusdals kommun motsvarar 40 % av brandytan i hela landet.

Förslag till regeringen

Skogsstyrelsen har kartlagt skador efter sommarens skogsbränder och föreslår kompensation i de områden som är värst drabbade. Förslaget går till regeringen för beslut.

Förslaget är att fokusera stödet till skogsägare i Dalarna, Gävleborg och Jämtland, eftersom många och stora bränder påverkat samhället och skogssektorn här.

I förslaget finns fyra olika stöd, på totalt 72 miljoner kronor. De kan täcka merkostnader från att virkets avverkas till separat hantering hos logistikföretag och sågverk. Kostnader som inte täcks av försäkringsbolag eller andra stödpaket.

Förslag:
• Stöd till skogsägare för ökade kostnader vid avverkning och transport av brandskadat virke.
• Stöd till utmärkning av fastighetsgränser som skadats eller försvunnit i branden.
• Stöd till väghållare för att uppgradera vägnätet för många virkestransporter på kort tid.
• Stöd till industri- och logistikföretag för merkostnader vid separat hantering av brandskadat virke.

Regeringen har aviserat finansiering för 2019. Skogsstyrelsen menar att merkostnader under hösten 2018 ska kunna ersättas retroaktivt.