Lägesbild 23 juli kl. 17.00

Klicka på bilden för större format

Här kommer är en lägesbild som länsstyrelsen har tagit fram och som avser brandområdet, avstängda vägar och evakuerings­områden den 23 juli kl. 17.00, uppdaterad kl. 19.00.

Ny regional lägesbild för Gävleborgs län, 2018-07-23 kl. 17.00, uppdaterad kl. 19.00, i och med bränderna i området. Allt fokus är att få kontroll på branden, rädda liv och egendom. Boende i området uppmanas att följa nyheterna. Allmänheten uppmanas att respektera avlysta vatten och övriga avspärrningar.