Dialog med drabbade markägare

Länsstyrelsen har inlett en dialog med de drabbade markägarna för att samordna fortsatt arbete i det branddrabbade området.

Inom den närmaste veckan avslutas den stora räddningsinsatsen. Det är då markägarna som övertar ansvaret och bevakningen av marken i området.

Länsstyrelsen samlade under helgen de större markägarna – Mellanskog, Sveaskog, Holmen, Mera Skog och Ele – för att informera om läget i insatsen och diskutera samordningen av det fortsatta arbetet. De inbjuda fick även möjlighet att se brandområdet från luften.

På tisdag kväll, den 7 augusti, bjuder Ljusdals kommun och länsstyrelsen samtliga drabbade markägare in till ett informationsmöte i Färila.

Då kommer representanter för kommun, myndigheter och försäkringsbolag att informera om det fortsatta arbetet i området när räddningsinsatsen avslutas. Mötet vänder sig enbart till mark- och fastighetsägare som har drabbats av skogsbränderna.
Vi ber media att respektera detta och hänvisar till Länsstyrelsens webbplats för löpande information kring det fortsatta insatsarbetet.

Inbjudan till informationsmöte