Kartor lägesbilder under bränderna

Klicka på bilden för större format

Klicka på bilden för större format

Klicka på bilden för större format

Klicka på bilden för större format

Klicka på bilden för större format

Klicka på bilden för större format

Klicka på bilden för större format

Klicka på bilden för större format

Klicka på bilden för större format

Klicka på bilden för större format

Klicka på bilden för större format

Klicka på bilden för större format

Klicka på bilden för större format

Klicka på bilden för större format

Klicka på bilden för större format

Klicka på bilden för större format

Klicka på bilden för större format

Klicka på bilden för större format

Klicka på bilden för större format

Här är kartor över brändernas utbredning.

Att sammanställa kartor involverar flygningar över områdena, manuell observation, sammanställning av allt detta och digitalisering av materialet.