Meny
Sök

Fastighetsägare och väghållare i brandområdet

Eftersläckning

När räddningsledaren bedömer att branden inte kan sprida sig vidare och ytterkanten på brandområdet är släckt avslutas räddningsinsatsen. Brandområdet i Ljusdals kommun överlämnades den 9 augusti 2018 till fastighetsägare, för eftersläckning. Det kan handla om släckning av myrstackar och stubbar och att hålla koll på nya bränder.

För att underlätta efterarbetet åtog sig skogsbolagen att samordna bevakning och hantering av eventuella uppblossande bränder. Mellanskog ansvarar för brandområdet i Enskogen, Sveaskog för Ängra och Holmen skog för Nötberget. Kostnaderna fördelas på dig som är fastighetsägare inom brandområdet. Länsstyrelsen ansvarar för luftbevakning, så länge behov kvarstår.

Brandområdet är livsfarligt att beträda

Från den 9 augusti är det förbjudet för allmänheten att vistas i brandområdet i Ljusdals kommun. Undantag från förbudet gäller dig som är boende, fastighetsägare eller rättighetshavare inom området, och uppdragstagare som behöver vistas där för din räkning.

Ett brandområde är farligt för människor och djur även när branden är släckt. Nya bränder kan blossa upp, det kan brinna under marken och träd kan falla ljudlöst.

Begränsningslinjer och trädsäkring

Under brandtiden skapades flera begränsningslinjer, för att förhindra brandspridning. Träd har avverkats och mark kan ha grävts upp för att mota elden. Flera olika aktörer samordnar hantering av timmer från begränsningslinjerna.

När släckningsarbetet avslutades inleddes även en snabb process för att trädsäkra vägar i brandområdet. Mellanskog, Sveaskog och Holmen skog samordnar hantering av timmer från trädsäkringen.

Alla timmervolymer är uppmätta utifrån varifrån de kommer, och alla fastighetsägare kommer att få ekonomisk kompensation för sina volymer. Däremot kan respektive bolag ha hanterat avverkningen på olika sätt. Om du har frågor kring ditt timmer, kontakta aktuellt skogsbolag.

Återställning av enskild väg

Du som är väghållare för enskild väg ansvarar för att skador i vägen återställs. Alla skador som uppkom i samband med räddningsinsatsen kommer att ersättas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

I det stödpaket som Skogsstyrelsen föreslagit till regeringen ingår stöd till väghållare för att uppgradera vägnätet och förstärka vägar, så att de klarar många virkestransporter på kort tid. Kontakta Skogsstyrelsen för mer information.

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320