Meny
Sök

Brandområde och eftersläckning

Eftersläckning – vad innebär det för mig som markägare?

När räddningsredaren bedömer att branden inte kan sprida sig vidare och ytterkanten på brandområdet är släckt övergår insatsen till eftersläckning. Det är något som markägaren ansvarar för och kan exempelvis vara släckning av myrstackar och stubbar i brandområdet.

Brandområde - vad är det och varför är det farligt att beträda?

Ett brandområde är den yta där branden brett ut sig. Det betyder inte att allt inom området brinner/är nedbrunnet, det kan finnas gröna områden och brännskadade områden intill varandra inom detta område.

Ett brandområde är farligt för människor även när branden är släckt. Nya bränder kan blossa upp på grund av glödhärdar i marken. Det kan också brinna under marken även om markytan ser oskadd ut och man riskerar då att falla ned i så kallade glödgrytor. En annan risk är träd som kan falla då rotsystem brunnit.

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320