Svårt nå ut med brandinformation

Såväl kommunen som länsstyrelsen arbetar intensivt med att nå ut med information till dem som berörs av skogsbränderna.

De närmast berörda i form av evakuerade eller fastighetsägare har inbjudits till informationsmöten och/eller kontaktats direkt med erbjudanden om hjälp. Information om brandläget läggs dagligen ut på kommunens och länsstyrelsens hemsidor och Facebooksidor. Presskonferenser livesänds klockan 10.00 och 16.00 varje dag.

Våra listor över drabbade bygger på folkbokföring och fastighetsregister vilket gör att sommarstugeägare eller andra tillfälligt boende inte alltid finns med. Listorna uppdateras efterhand som vi får kännedom om fler berörda. Om du tillhör de drabbade men tror att du saknas på våra listor, tveka inte att höra av dig via telefon eller i samband med andra möten.

För boende i området som evakuerats: ring vår boendetelefon 072 - 208 54 60. För frågor som gäller skadade byggnader och skog, ring restvärdesledare Per Gustafsson på telefon 0730 - 31 48 40.

Om du mår dåligt och behöver någon att prata med håller Posom-gruppen öppet hus på Klockaregården i Färila klockan 13-18 varje dag. Kyrkoherde Jan Bonander nås på telefon 0651 - 76 80 61. Du kan också vända dig till din hälsocentral för att få prata med en kurator.

För frågor från allmänheten om branden finns informationsnumret 0651 - 188 99 bemannat varje dag klockan 8-17. Övrig tid hänvisas till det nationella krisinformationsnumret 113 13, till våra hemsidor eller till rapporteringen i P4 Gävleborg eller andra massmedia.