Så har Posom arbetat med branden

Kommunens Posom-grupp (psykiskt och socialt omhändertagande) består av representanter från bl.a. kommunen, kyrkan, polisen, och räddningstjänsten. Gruppen har en beredskap att ge akut stöd vid kriser.

Gruppen aktiverades under de första dagarna av branden och har haft dagliga möten varje vardag sedan torsdag 19 juli. Den har förstärkts med fler personer från olika håll: kommunala tjänstemän, sjukvårdspersonal, andra stödpersoner och Rödakorspersonal. Ledningen av Posomgruppen har under brandkrisen tagits över av Marita Wikström, som också ingår i Ljusdals kommuns krisstab.

Ett kontaktnummer för evakuerade öppnades den 19 juli och har varit bemannat dygnet runt sedan dess. Numret 072 - 208 54 60 har spridits via kommunens hemsida, Facebook, lokalradion, affischer m m. Boenden där man vet att evakuerade finns har besökts dagligen för att erbjuda praktisk hjälp och samtalsstöd. En kontaktpunkt har upprättats på Klockaregården i Färila som är bemannad klockan 13-18 varje dag. Tisdagen 24 juli ringde gruppen också runt till alla evakuerade man fått kännedom om och kunde nå inför det öppna mötet samma kväll.

Posom-gruppen samarbetar med länsstyrelsens krisstab och Röda Korset för att kunna ge praktiskt stöd och information i akutskedet, men också för att kunna erbjuda psykiskt och socialt stöd till de drabbade under lång tid framåt.

De viktigaste frågorna för de flesta evakuerade är just nu av praktisk art: Står mitt hus kvar? När kan jag återvända hem? Kan jag åtminstone komma in och hämta saker? Med länsstyrelsens välkomna förstärkning på det här området ökar möjligheterna att ge svar också på sådana frågor.

Kontakt:
Marita Wikström
072 - 208 54 60