Robert Strid - lägesrapport

Lägesrapport förmiddag 2018-07-21

Se filmen: https://youtu.be/WvEw26fv-NM