Regional lägesbild 2018-07-31 kl. 15:30

Bränderna i kommunen har nu pågått i 17 dygn men är för närvarande under kontroll.

Att bränderna är under kontroll innebär dock inte att de är släckta men att de inte bedöms kunna sprida sig till och utanför begränsningslinjerna.

Fokuset har skiftat från spridningsbegränsning till offensivt släckningsarbete. Detta innebär att omfattande insatser kvarstår i brandområdena och att behovet av resurser är fortsatt stort.

Vad gäller eldningsförbudet så råder det sedan den 24 juli i Gävleborgs län. Tidigare har det inneburit att all eldning med öppen låga varit förbjuden.

Länsstyrelsen lättade dock något på förbudet idag och det är åter tillåtet att grilla i trädgårdsgrill på egen tomt.