Regional lägesbild 2018-07-26 uppdaterad kl. 18.26

Bränderna i länet har pågått i 12 dagar. Fokus är på att förstärka och hålla begränsningslinjerna. Ostlig vindriktning är kritisk under dagen. Det finns 5 aktiva VMA, varav 4 i Gävleborgs län.

Upphävande av evakuering av Huskölen är påbörjad, beslut fattades av räddningsledaren under eftermiddagen. Försök att påbörja återflyttning sker under dagen. VMA för området är borttaget.

Ett antal personer som fortfarande är evakuerade kommer under dagen få besöka sina bostäder för att exempelvis hämta mediciner. Frågan är prioriterad och förhoppningsvis kommer ytterligare cirka 10 personer imorgon att lotsas in i området. De personer som berörs kommer att kontaktas.

Bränder

  • Nötberget: Inget kritiskt i sektorn. Brand som blossade upp i natt är släckt. Material flyttas till andra sektorer.
  • Ängra: Förstärkta begränsningslinjer. Den ostliga vindriktningen under dagen är den kritiska faktorn för släckningsarbetet. Kraftstationen i Laforsen bevakas och bevattnas.
  • Enskogen: Kraftig brand under gårdagen, men lugnt i natt. Arbete med att färdigställa begränsningslinjer. Skydd av kulturvärden pågår. Vindriktningen under dagen kritisk även för denna sektor.

Resursbehov

Fortsatt stort behov av materiel, framförallt brandslang.

Väderprognos

Vädret är fortsatt torrt och soligt torsdag – fredag, temperatur runt 28 grader. Chans för regn till helgen, störst mängder på söndag. Vinden vrider under torsdagen till ostlig och håller samma kurs under fredagen.

Extremt stor risk för nya skogsbränder och eldningsförbud i hela Sverige.

Avstängda vägar

Bränderna påverkar trafiken i de berörda länen och trafikinformationen uppdateras löpande på Trafikverkets hemsida.

Information via Länsstyrelsen, Ljusdals kommun och P4 Gävleborg

Länsstyrelsen Gävleborg samverkar och samlar information tillsammans med Länsstyrelsen Dalarna och Länsstyrelsen Jämtland.

För mer information