Räddningstjänstens fortsatta insatser i brandområdena

I de brandhärjade områdena brinner det fortfarande på flera platser och nygamla bränder blossar regelbundet upp. Räddningstjänsten måste därför löpande värdera vilka platser som ska prioriteras för att så stora värden som möjligt ska kunna räddas.

- Vi är tvungna att ställa värdet av enskilda fastigheter mot värdet på skogsmark, kulturvärden och samhällsviktiga funktioner, säger Ulrika Lindmark, chef för insatsledningen.

Ulrika Lindmark, chef för insatsledningen. Foto: Räddningningstjänsten.

Sedan några dagar tillbaka bedömer Räddningstjänsten att skogsbränderna i Ljusdals kommun inte kommer att sprida sig utanför de upprättade begränsningslinjerna. Det avspärrade området har kunnat minskas, boende har kunnat återvända till sina hus och vägar har kunnat öppnas.

Räddningstjänsten arbetar aktivt med att hindra elden från att sprida sig till områden som ännu är oskadda innanför begränsningslinjerna. Det intensiva släckningsarbetet kräver tid och resurser. Vid uppblossande bränder tvingas räddningstjänsten ibland prioritera vilka platser som ska prioriteras för att så stora värden som möjligt ska kunna räddas.
- Målet med våra insatser är att inga ytterligare fastigheter, oskadad mark eller samhällsviktiga funktioner ska skadas. Ett antal fastigheter har tyvärr skadats av brandens framfart. Givetvis går våra tankar till alla som drabbats av den omfattande branden, säger Ulrika Lindmark.

Säkerheten för insatt brandpersonal måste också hela tiden beaktas. Arbetet utförs i otillgänglig terräng och i områden med risk för nedfallande träd och brand i marken. För att skydda så många byggnader som möjligt har räddningstjänsten använt helikoptrar och markpersonal. Insatserna har löpande vägts mot riskerna för markpersonalen. Vid några tillfällen har brandfronten kommit så snabbt att insatserna har behövt avbrytas.