Presskonferens 2018-07-31 kl 10:00

Här följer en kort sammanfattning av morgonens presskonferens med Robert Stridh (Räddningschef), Per Bill (Landshövding) och Marielle Korend Larsson (Kommunikationsansvarig Länsstyrelsen).


Liten lättnad i eldningsförbudet


Liten lättnad mot förbudet att grilla, vilket innebär att det nu är tillåtet att grilla på egen tomt. Det finns även möjlighet för festivaler och större evenemang att ansöka om tillstånd att grilla.

Brandläget


Det har regnat större delen av natten, vilket påverkat brandläget i positiv riktning.
"Det gör att det blir lugnare och ger oss tid att avancera i brandområdet" säger Räddningschef Robert Stridh.

Dock orsakar de stora mängderna regn vissa besvär längs med vägar med risk för fastkörning, vilket kommer lösas under dagen.

Information om kommande presskonferenser


På grund av det förändrade brandläget (som nu går in i nedtrappningsperiod) i området kommer de tidsstyrda presskonferenserna (10:00 och 16:00) att ersättas med händelsestyra presskonferenser.

Se Länsstyrelsen Gävleborgs hemsida för mer information.