Möte med evakuerade och markägare

Personer som evakuerats och markägare som drabbas till följd av brandläget i Ljusdals kommun bjuds in till informationsmöte i Färilarevyns lokaler i Färila tisdagen den 24 juli klockan 18.00.

På mötet ges information i försäkringsfrågor av Restvärdesräddning, en paraplyorganisation för försäkringsbolag.

Räddningstjänsten rapporterar om det aktuella brandläget. Representanter för den lokala POSOM-gruppen berättar om sin verksamhet i Färila under brandkrisen. Dessutom finns företrädare för kommunen på plats för evakuerings- och boendefrågor och annat som den ansvarar för.

Detta informationsmöte är enbart för de som själva drabbats av branden Vi ber medier och intresserad allmänhet att respektera detta, av hänsyn till dem som drabbats.

Ingen föranmälan krävs. Uppge din fastighetsbeteckning i dörren.

Kontakt:
Peter Nystedt
Räddningschef, Ljusdals kommun
Tel: 0651-180 21
E-post: peter.nystedt@ljusdal.se