Lägesrapport Ljusdal 22/7 kl. 11.00

Det har varit en bra natt utan några dramatiska förändringar. Arbetet med att anlägga brandgator för att begränsa eldens framgång fortsätter framgångsrikt. Brandgatan söder om Ängra är nästan färdig och kommer att vara klar inom kort. Bränderna beräknas kunna nå brandgatorna inom ett till två dygn om brandspridningen fortsätter.

Räddningstjänstens ledning arbetar övergripande med riskbedömning för att säkerställa trygga arbetsförhållanden för räddningsarbetarna. Just nu arbetar cirka 400 personer aktivt med att få bränderna under kontroll.