Lägesrapport den 23/7 kl. 17.45

Foto: Walker Thorton.

Arbetet med begränsningslinjerna fortsätter. Det är långa sträckor på många kilometer vilket kräver stora materiella resurser från hela landet.

Under dagen har inga flygplan har varit i vår region då den nationella prioriteringen varit andra orter. Helikoptrarna fortsätter dock med vattenbombningen liksom ett stort antal personer i skogarna.

En ny skogsbrand bröt under eftermiddagen ut i Los. Räddningstjänsten arbetar för att snabbt få resurser på plats för att släcka elden i ett tidigt skede.