Lägesrapport 25 juli, kl. 08.30

Räddningsledare Robert Strid har uttalat sig i en kort film, vi har sammanfattat inslaget i textform nedan.

Vi har en viss brandspridning söderöver i Ängra och Enskogen, vi jobbar aktivt för att hålla tillbaka det så gott det går.

Nötberget är tämligen oförändrat, en brand blossade upp centralt i området men läget är statiskt och vi har jobbat med markpersonal i området.

Vad var den största utmaningen i natt?
Det finns en arbetsmiljöaspekt i att det blir mörkt på natten, det rör sig mycket fordon och personal. Vi försöker också tappa så lite fart som möjligt i skiftbytena.

Hur ser det ut under dagen?
Nu står vi framför dessa dagar, onsdag och torsdag när det spås temperaturer över 30 grader, vi har planerat för det. Vi koordinerar också de åtta helikoptrar som kommit till oss för att dessa ska få god effekt.

Här finns filmen med räddningsledare Robert Strid som Länsstyrelsen har delat via sin Facebooksida.