Lägesbild av brandområdet i Gävleborgs län

- Just nu arbetar räddningspersonalen med att ringa in pågående bränder genom att bland annat skapa brandgator för att förhindra fortsatt brandspridning, säger räddningsledare Robert Strid.