Lägesbild 23 juli kl. 17.00

Förstora bilden

Klicka på bilden för större format

Här kommer är en lägesbild som länsstyrelsen har tagit fram och som avser brandområdet, avstängda vägar och evakuerings­områden den 23 juli kl. 17.00, uppdaterad kl. 19.00.

Ny regional lägesbild för Gävleborgs län, 2018-07-23 kl. 17.00, uppdaterad kl. 19.00, i och med bränderna i området. Allt fokus är att få kontroll på branden, rädda liv och egendom. Boende i området uppmanas att följa nyheterna. Allmänheten uppmanas att respektera avlysta vatten och övriga avspärrningar.