Information till fastighetsägare som är drabbade av branden i Ljusdals kommun

Många fastighetsägare är drabbade av skogsbränderna i Ljusdal och här har vi samlat information till dig som äger skog och mark i de berörda områdena. När släckningsarbetet är avslutat kommer räddningstjänsten i samarbete med försäkringsbolagens restvärdesledare kontakta de fastighetsägare som berörs.

Fastighetsägarens ansvar för eftersläckning och bevakning

När släckningsarbetet är avslutat lämnas ansvaret för eftersläckning över till fastighetsägaren. Det innebär att du som fastighetsägare ansvarar för att bevaka din mark så att elden inte tar fart igen. Information om bevakning kommer du att få vid överlämningen från räddningstjänsten.

Viktigt att tänka på är att detta arbete kanske är farligt och ska göras med stor försiktighet. Se upp för brandskadade träd som plötsligt kan falla. Branden kan även ha underminerat marken och bildat hål som du kan falla ner i.

Vad behöver jag tänka på när jag pratar med räddningstjänsten

  • Diskutera var de största riskerna finns och vad som kan hända.
  • Berätta om din egen kunskapsnivå om skogsbrand. Berätta och diskutera hur du ska organisera eftersläckningen och bevakningen.

Om jag upptäcker rök och eld

Om du ser eld eller rök, försök först att släcka själv om det är möjligt. Om du själv inte kan släcka uppkommen brand, kontakta SOS Alarm på 112.

Vad bör jag göra som mark/fastighetsägare?

  • Kontakta ditt försäkringsbolag och kolla upp dina aktuella försäkringar.
  • Bevaka brandområdet så länge som räddningstjänsten rekommenderar.
    En riktlinje är 4-5 dagar efter upptäckta rökpelare.
  • Samverka gärna med andra markägare inom samma område.

Bedöm läget
Det är i ytterkanterna av området som du kan grunda din bedömning om det finns en risk för spridning.

  • Kan glödbränder komma i kontakt med nytt bränsle?
  • Risk vid ändrad vindriktning eller tilltagande vind?
  • Hur ser väderprognosen ut för kommande dagar?

Hur bör jag utrusta mig

För att eftersläcka kan du använda material som pumpar, slang, hackor, spade och vattenkannor.

Tänk på vilka kläder du bör använda. Se till att använda dig av klädesplagg av bomull eller linne och inte kläder med syntetmaterial. Använd även hjälm, handskar och munskydd.

Tar du hjälp av någon, se till att den personen har en överblick av området via karta och gärna via GPS. Se till att ha en aktuell telefonlista på de personer som är ute i området, ta med tillgänglig brandutrustning.

Viktigt är att fylla på med vätska och energi. Så se till att ha med dricksvatten och något att äta.