Informationsmöte för de drabbade

Evakuerade och fastighetsägare i det branddrabbade området bjuds in till informationsmöte tisdag 24 juli kl. 18 på Färilarevyn, Kårgårdsv. 2 i Färila. Mötet är enbart till för dem som själva drabbats av branden.

Vi ber medier och intresserad allmänhet att respektera detta, av hänsyn till dem som drabbats.

Ingen föranmälan krävs. Uppge din fastighetsbeteckning i dörren.

Informationsmötet hålls av Ljusdals kommun, Räddningstjänsten, Brandskyddsföreningen och Länsstyrelsen Gävleborg, med medverkan av krisgruppen POSOM.

Räddningstjänsten rapporterar om det aktuella brandläget, det ges information om försäkringsfrågor och företrädare för kommunen finns på plats för evakuerings- och boendefrågor. Representanter för den lokala POSOM-gruppen berättar också om sin verksamhet i Färila under brandkrisen. 

Ljusdals kommun håller en linje öppen för dig som är drabbad och har frågor om din boendesituation. Ring oss gärna på telefon 072 - 208 54 60.