Informationsblad om eldningsförbud

Du som inte har tillgång till skrivare är välkommen att hämta tryckta informationsblad om eldningsförbudet som även finns översatta till en rad olika språk. Materialet finns i Färila, Los, Ramsjö, Järvsö och Ljusdal.

Följande platser gäller:

  • Turistbyrån i Järvsö på Stationsgatan 2, har öppet vardagar kl. 09.00 - 18.00 och helger kl. 10.00 - 14.00.
  • Uppsamlingsplatsen för frivilliginsatser i Färila Folkets Hus, Hundkanalen 8, har tills vidare öppet dygnet runt.
  • Via Centrumvärdarna i Ljusdal som nås på telefonnummer 072-233 49 07 vardagar kl. 10 - 18.

Informationsblad har också skickats ut till bygde-/byaråden i Los och Ramsjö för vidare distribution lokalt.

Informationsbladen finns sedan tidigare att tillgå digitalt för nedladdning.