Hävning av avlysta vattenområden

Länsstyrelsen har beslutat att häva tidigare den tidigare avlysning av vattendragen Ljusnan, Lossjön, Letssjön samt Hennan från och med kl 16.00 i dag den 30 juli.

Avlysningen kring Ängratörn kvarstår. Området används för upptag av vatten från helikopter, vilket är en fara för människor.

Källa: Länsstyrelsen