Eftersläckning – vad innebär det för mig som markägare?

Peter Nystedt, räddningschef Ljusdals kommun, berättar om vad eftersläckning innebär.

När räddningsredaren bedömer att branden inte kan sprida sig vidare och ytterkanten på brandområdet är släckt övergår insatsen till eftersläckning och bevakning.

Det är något som markägaren ansvarar för och kan exempelvis vara släckning av myrstackar och stubbar i brandområdet.