Beröm för Ljusdals insatser

Ljusdals kommun fick beröm för de insatser gjorts hittills under nio dygn med brandkrisen när krisledningsnämndens (kommunstyrelsens) ledamöter kallades till möte på måndagen.

På mötet medverkade landshövding Per Bill och biträdande räddningsledare Patrik Åhnberg (bilden) från länsstyrelsen. Bland annat redogjorde de för vad det innebär att länsstyrelsen på måndagen tog över ledningen för räddningstjänst i samband med de hittills värsta bränderna i Sverige.

Samtidigt betonades det att det fortfarande finns ett kommunalt ansvar för räddningstjänst vid händelser i kommunen.

- Ljusdals kommun har svarat för och svarar fortfarande för en fantastisk insats i kampen mot bränderna. Inte ens en så stor stad som Stockholm hade klarat det här på egen hand, sa Patrik Åhnberg efter mötet i Ljusdal och syftade på att det är naturligt att länsstyrelsen tar över räddningstjänst.

Kommunstyrelsen i Ljusdal har hittills valt att inte träda i kraft som krisledningsnämnd utan låter ordinarie organisation för politik och förvaltning arbeta vidare med allt som rör brandläget.

Nytt möte hålls på fredag 27 juli.