Begränsningslinjer viktiga

Räddningsledningen i Färila rapporterar om en i stort sett odramatisk natt mot fredag när det gäller de tre bränderna som härjar kring Kårböle, Ängra, Laforsen och Enskogen.

På torsdagen upphävdes evakueringen för Huskölen/Karlstrand. Förhoppningen är också att ett antal personer som fortfarande är evakuerade under dagen lotsas till sina bostäder för att exempelvis hämta mediciner.

Bränder
Vid Nötberget har bränder inne i sektorn blossat upp men det innebar ingen spridningsrisk.
Ängra har spridningsproblem i söder och väster. Förstärkta begränsningslinjer med bland annat brandgator har upprättats. Kraftstationen i Laforsen bevakas och bevattnas.
Vid Enskogen är begränsningslinjer också prioriterade.

Se den senaste lägesbilden från länsstyrelsen under relaterade sidor här intill.