Aktuellt läge - Branden


 • Hyllningskonsert i Kårböle

  Söndagen 2 september klockan 16.00 anordnas en hyllningskonsert i Kårböle för att uppmärksamma och tacka alla som på något sätt arbetat med branden.

 • Tack alla elever för vi fick låna Färila skola

  Robert Strid, räddningsledare under branden, tackade elever och personal på Färila skola på måndagsförmiddagen. ”Camp Färila hade inte kunnat få bättre lokaler under insatsen med branden” sa Robert.

 • Säkerhet i brandskadad skog

  Det är mycket farligt att vistas i det brandskadade området. För dig som av olika skäl ska besöka eller arbeta i området erbjuder länsstyrelsen en säkerhetsgenomgång.

 • Information om jakt i det brandskadade området

  Du som har jakträtt på en fastighet i brandområdet har
  möjlighet att jaga där, även om den ligger i det område som belagts med tillträdesförbud. Länsstyrelsen rekommenderar att det inte sker någon jakt i de brandskadade områdena under säsongen 2018.


 • Föreläsning hölls igår om lärdomar från branden i Västmanland 2014 

  Igår ordnades en digital föreläsning med nyckelpersoner som arbetade med branden i Västmanland 2014. Fokus var på hur man tog hand om dem som drabbades av branden.

 • Landsbygdsministern besökte samordningskansliet i Ljusdal

  Idag på förmiddagen, onsdag 15 augusti, besökte landsbygdsministern Sven-Erik Bucht Ljusdals kommuns och länsstyrelsens samordningskansli på Hotellgatan 6D i Ljusdal. Sven-Erik välkomnades av Joel Isensköld, Länsstyrelsen Gävleborg, och Mikael Björk, biträdande kommunchef i Ljusdals kommun.

 • Tack för lånet, Färila skola

  Länsstyrelsen informerade personalen på Färila skola om branden och den aktivitet som pågått i och runt skolan. Robert Strid, räddningsledare och Patrik Åhnberg, biträdande räddningsledare, var länsstyrelsens representanter och tackade hjärtligt för lånet av lokaler.

 • Eldningsförbudet i Gävleborgs län upphävt

  Måndagen den 13 augusti kl 16.00 upphävde Länsstyrelsen det tidigare beslutet om eldningsförbud i Gävleborgs län.

 • Rutiner för fakturor som rör skogsbranden

  I samband med skogsbranden har det uppstått kostnader för olika aktörer som varit involverade i räddningsinsatsen. Här beskrivs hur andra aktörer än Ljusdals kommun kan söka ersättning för sina kostnader.

 • Skolstart som vanligt i Färila efter bränderna

  I samband med att ”Camp Färila” avvecklas pågår nu arbetet med att återställa Färila skola för att kunna fungera som skola igen. Merparten av skolpersonalen börjar arbeta på måndag 13 augusti, och innan dess skall skollokalerna vara tömda och sanerade.

 • Fortsatt stöd till drabbade av skogsbränderna

  I morgon, fredag 10 augusti, öppnar det nya samordningskansliet i Ljusdal. Härifrån kommer Länsstyrelsen och Ljusdals kommun gemensamt att fortsätta arbetet med att stödja markägare och andra som drabbats av skogsbränderna.

 • Räddningsinsatsen avslutas – förbud mot att vistas i brandområdet

  Räddningsinsatsen efter de stora skogsbränderna i Ljusdals kommun kommer att avslutas torsdagen den 9 augusti under eftermiddagen.

 • Nytt kansli i Ljusdal efter bränderna

  Räddningsinsatsen efter de stora skogsbränderna i Ljusdals kommun avslutas på eftermiddagen torsdag 9 augusti. Bränderna är nu släckta och arbetet övergår i fortsatt bevakning och eventuell eftersläckning. Länsstyrelsen och Ljusdals kommun upprättar ett gemensamt samordningskansli i Ljusdal.

 • Registrering av frivilliga upphör

  Då brandläget inte kräver lika stora resurser som tidigare har Ljusdals kommuns kontakttelefon för frivilliga stängts.

 • Regional lägesbild 2018-08-06
  kl 16.30

  Situationen i de tre brandområdena är under kontroll.I dag klockan 16.00 öppnas Ängratörnsvägen för trafik söderifrån. Även sjön Ängratörn är nu fri att använda.

 • Dialog med drabbade markägare

  Länsstyrelsen har inlett en dialog med de drabbade markägarna för att samordna fortsatt arbete i det branddrabbade området.

 • Regional lägesbild 2018-08-05 kl 16:30

  Situationen i de tre brandområdena är under kontroll. Regnet under natten och förmiddagen har bidragit till den förbättrade situationen och under dagen har flera vägar kunnat öppnas, inklusive väg 84.

 • Väg 84, 296 och Björkåvägen öppen för genomfart

  Kl 16:00 idag den 5 augusti öppnades väg 84 mellan Laforsen och Kårböle, väg 296 nordväst om Kårböle och Björkåvägen. Det innebär att det är tillåtet att använda vägarna för genomfart med begränsad hastighet. Det är inte tillåtet att stanna i området då stoppförbud råder.

 • Lägesbild 2018-08-04 klockan 16.30

  Bränderna har nu pågått i 21 dygn. Situationen i de tre brandområdena är för närvarande under kontroll. Räddningstjänsten har kunnat säkra fler områden från fortsatt brandspridning och i dag har boende längs med Ängerån och i ett område norr om Ljusnan kunnat återvända.

 • Statlig ersättning till kommuner kopplat till bränderna 2018

  Kommuner som drabbats av de många och stora bränderna under sommaren 2018 har rätt till ersättning från staten. Ersättningen är till för att täcka kommunernas kostnader för räddningsinsatser och kostnader som uppkommit som en direkt följd av räddningsinsatserna. Det meddelar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

 • Väg öppnas upp längs med Ängerån mot Sillervallen

  Länsstyrelsen har under dagen fattat ett nytt beslut om avspärrningar vid Kårböle och Ängerån. Klockan 16:00 idag, den 4 augusti, öppnas vägen längs med Ängerån mot Sillervallen. De boende får åter tillträde till sina fastigheter på södra sidan ån.

 • Så stor yta har drabbats av bränderna

  Begränsningslinjerna runt bränderna var vid mätning den 2 augusti 125 kilometer. Här ser du en jämförelse som visar hur stor del av Gävle respektive Stockholm som brandområdet motsvarar.

 • Lägesbild 2018-08-03 kl. 19.00

  Bränderna har nu pågått i 20 dygn. Situationen i de tre brandområdena är för närvarande under kontroll, vilket betyder att risken för att bränderna ska sprida sig utanför de upprättade begränsningslinjerna är mycket låg.

 • Arbete för att öppna riksväg 84 pågår

  Räddningstjänsten arbetar just nu hårt för att kunna öppna upp riksväg 84 förbi Lassekrog igen.

 • Jourtelefon för dig som är drabbad av branden

  Jourtelefon nås på nummer 072-208 54 60 alla dagar mellan klockan 15.00 till 22.00. Jourtelefonen kommer också gå att nå via Region Gävleborgs växel. Från klockan 22.00 hänvisas till jourhavande präst via telefon 112.

 • Förenat med livsfara att vistas i brandområdet

  Det avspärrade brandområdet har under de senaste dagarna kunnat minskas, och vissa vägar har öppnats för trafik igen. I samband med detta kommer civila personer närmare brandområdet och räddningstjänsten vill nu uppmana allmänheten till stor försiktighet.

 • Lägesbild 2018-08-02 kl. 17.30

  Bränderna hade nu pågått i 19 dygn. Situationen i de tre brandområdena är för närvarande under kontroll, vilket betyder att risken för att bränderna ska sprida sig utanför de upprättade begränsningslinjerna är mycket låg.

 • Informationskväll för skogsägare

  Ljusdals kommun bjuder härmed in till ett möte tisdagen den 7 augusti med syftet att ge information till skogsägare om möjligheter till samordning och stöd.

 • Räddningstjänstens fortsatta insatser i brandområdena

  I de brandhärjade områdena brinner det fortfarande på flera platser och nygamla bränder blossar regelbundet upp. Räddningstjänsten måste därför löpande värdera vilka platser som ska prioriteras för att så stora värden som möjligt ska kunna räddas.- Vi är tvungna att ställa värdet av enskilda fastigheter mot värdet på skogsmark, kulturvärden och samhällsviktiga funktioner, säger Ulrika Lindmark, chef för insatsledningen.

 • Återflyttade kontaktas

  Återvändare till Laforsen och Enskogen kontaktas av kommunen. Ändrade tider för jourtelefon från och med måndag 6 augusti.

 • Eftersläckning samordnas nationellt

  Regeringen har idag gett Länsstyrelsen i Jämtlands län uppdraget att samordna eftersläckningsarbetet av de stora skogsbränderna 2018. Syftet med uppdraget är att säkerställa att eftersläckningsarbetet sker på ett samordnat och säkert sätt.

 • Lägesbild 2018-08-01 kl 18:00

  Situationen i de tre brandområdena är fortsatt under kontroll. Detta innebär dock inte att branden är släckt utan att den bedöms inte kunna sprida sig.

 • Evakuerade från Enskogen och Laforsen får återvända hem

  Under eftermiddagen har beslut fattats om att de evakuerade från Enskogen och Laforsen får återvända till sina hem. Riksväg 84 är öppen fram till Laforsen. Väg 735 kommer att öppnas förbi Laforsen och fram till Enskogen. Väg 735 är öppen hela vägen fram till Finneby och vidare norrut. Evakueringen hävs även för Strandbodarna och Lindskog i Kårböle.

 • Informationsmöte för boende i Kårböle torsdag 2 augusti

  På torsdag kommer ett informationsmöte att hållas för boende i Kårböle. Representanter från Ljusdals kommun, Länsstyrelsen, Polis och Räddningstjänst kommer att vara på plats.