Väg öppnas upp längs med Ängerån mot Sillervallen

Länsstyrelsen har under dagen fattat ett nytt beslut om avspärrningar vid Kårböle och Ängerån. Klockan 16:00 idag, den 4 augusti, öppnas vägen längs med Ängerån mot Sillervallen. De boende får åter tillträde till sina fastigheter på södra sidan ån.

Även de personer som bor utanför avspärrningarna på norra sidan Ljusnan i höjd med Kårböle får nu möjlighet, att med egen båt, ta sig över älven till sina fastigheter.

De gröna vägarna är säkra och kan nyttjas. Alla röda vägar på kartorna är avstängda. Det är fortfarande mycket farligt att vistas i avspärrat område på grund av glödbränder och fallande träd.

Nya bedömningar av avspärrningarna görs löpande. Väg 84 är fortfarande avspärrad mellan Laforsen och Kårböle. Allmänheten uppmanas att respektera avspärrningar och avlyst vatten. Att vistas i de brandhärjade områdena är förenat med livsfara.

Karta över avspärrat område vid Ängerån.Förstora bilden

Karta över avspärrat område vid Ängerån.

Karta över avspärrat område vid Kårböle.Förstora bilden

Karta över avspärrat område vid Kårböle.

Översiktskarta över avspärrat område i Hälsingland.Förstora bilden

Översiktskarta över avspärrat område i Hälsingland.